නවතම පුවත්

සියල්ල කියවන්න ››

04

ජාතික නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ දින ප්‍රථම සැමරුම් උත්සවය සහ දේශීය නව නිපැයුම්කරුවන් සඳහා ජනාධිපති සම්මාන ප්‍රදානය…

Presidential Media Unit Default Banner

අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇති මාදුරුඔය දකුණු ඉවුර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරිම් කටයුතුවලට අදාළ ගිවිසුමට අද…

02

දකුණු ආසියාවේ පළමු හා එකම හරිත සරසවිය වන අතිනවීන අංගසම්පූර්ණ පහසුකම්වලින් සමන්විත හෝමාගම, පිටිපන ඉදිකෙරුණු…

06

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනතේ ඉදිරි පියවර ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ක්‍රියාවට නංවන බව ජනාධිපතිතුමා පවසයි….

01

ලබන වසරේ සිට පළාත් සභාවලට මුදල් වෙන් කිරිමේදී සංවර්ධනයේ ප්‍රමුඛතා හඳුනාගත් ලේඛනයක් මත එම මුදල්…

Presidential Media Unit Default Banner

ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය යටතේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මෙහෙයවන පොලිතින්,…

ms1

Video on Demand

සියල්ල නරඹන්න ››

President Maithripala Sirisena Speech – Polonnaruwa Kiriwehera

Sath Dina mathakaya

President Maithripala Sirisena and Jaffna Campus Student