නවතම පුවත්

සියල්ල කියවන්න ››

10 (5)

තේ කර්මාන්තය ඇතුථ වැවිලි හා කෘෂි ක්ෂේත‍්‍රයේ මෙන්ම සෞඛ්‍ය සහ ධීවර ඇතුථ සියලූ ක්ෂේත‍්‍රවල පර්යේෂණ…

01 (19)

ආනයනය කරන සහල් කිලෝ ග‍්‍රෑම් 01 ක් කිසිදු අයුරකින් රුපියල් 76 කට වඩා වැඩි මිලකට…

Default Banner

පෞද්ගලික ව්‍යාපාර සහ ආයතනවල ප්‍රචාරණ හා අලංකරණ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විදුලි පහන් නිවා…

3

වසර තිහක් පුරා රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවට තම ශ්‍රමය පිදූ කාර්යමණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්ට සේවා තිළිණ ප්‍රදානය කිරීමේ…

06 (11)

“සොදුරු ළමා ලොවක් – සුරක්ෂිත හෙටක්” තේමාව යටතේ පැවැත්වෙන තිරසර පාසල් වැඩසටහන යටතේ මධ්‍යම පළාතේ…

08

තිරසර සංවර්ධනයේ සමාජමය වගකීම සහ යුතුකම ඉටුකිරීමේදී සැබෑ යථාර්තවාදී පණිවිඩකරුවා පාසල් දරුවා බව ජනාධිපතිතුමා පවසයි….

ms1

Video on Demand

සියල්ල නරඹන්න ››

Agamika Wadasatahana

President Maithripala Sirisena with People in Galle

Moragahakanda Documentary