01

අබ්දුල් හලීම් සහ කබීර් හෂීම් යන මහත්වරුන් අද (19) පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේ දී ජනාධිපති ගරු මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ යළි සිය අමාත්‍ය ධූරවල දිවුරුම් දුන්හ.

ඒ අනුව අබ්දුල් හලීම් මහතා තැපැල් හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස ද, කබීර් හෂීම් මහතා මාර්ග සංවර්ධන හා ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස ද ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

02

03

04

 

© 2017 - ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති කාර්යාලය