ජනාධිපතිවරයා යටතේ පවත්නා අමාත්‍යාංශ

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය රජයේ ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තිය සහ ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදා මූලස්ථාන පිළිබඳ වගකීම දරන ශ්‍රී ලංකා රජයේ අමාත්‍යාංශය වේ. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරන ආකාරයට එහි ප්‍රමුඛතම කාර්යභාරය වන්නේ ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, සම්බන්ධීකරණය හා ක්‍රියාවට නැංවීමයි. යුද්ධයේ නිමාවත් සමග ආරක්ෂ අමාත්‍යාංශයට තව දුරටත් ඉදිරියේදී කෙටි කාලීන සම්මුතිගත හමුදාමය තර්ජනයක් ඇති බවක් නොදකියි. මන්ද යත් ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ පෑ ප්‍රබලම තර්ජනය වන එල්ටීටීඊ සංවිධානය මේ වන විට පරාජය කෙරී ඇති බැවිනි.

තවද, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් සන්නද්ධ හමුදාවන් හි දෛනික ක්‍රියාකාරීත්වය, හදිසි තත්ත්වයක් සඳහා සැලසුම්කරණය හා ආරක්ෂක අවශ්‍යතා සපයා ගැනීම, කළමනාකරණය කරනු ලබයි.

ශ්‍රී ලංකා හමුදාවට හා පොලීසියට විධාන නිකුත් කිරීමේ බලය සහිතව ජාතික ආරක්ෂාව පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා රජයට වගකියන විධායක ආයතනය වන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ස්ථිර ලේකම්වරයා හා ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි වේ.

Contact Info :

ලිපිනය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
අංක. 15 / 5
බාලදක්ෂ මාවත
ගාලු පාර
කොළඹ 03
දුරකථන +94 11 22430860/69
ෆැක්ස්
ඊ-මේල් webinfo@defence.lk
වෙබ් අඩවිය http://www.defence.lk

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රමුඛතම කාර්යභාරය වන්නේ රටේ පරිසරය හා ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය හා සීඝ්‍ර ආර්ථික වර්ධනයට සමගාමීව ස්වභාවික සම්පත් සංචිත භාවිතයේ තුලිතභාවය පවත්වාගෙන යාමය.

වැඩිවන ජනගහණයේ සමාජ, ආර්ථික හැසිරීම මෙම අරමුණු සාධනය කරගැනීම කෙරෙහි ප්‍රබල තර්ජනයක් එල්ල කරයි. රටේ පරිසරය හා ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් අමාත්‍යාංශය විසින් කරනු ලැබ ඇත. මෙම ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ රජයේ නියෝජිතායතන, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හා ප්‍රජාව ඇතුළු පාර්ශවකරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙනි.

සම්බන්ධ විය හැකි :

ලිපිනය මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය
අංක. 82
සම්පත්පාය
රජමල්වත්ත පාර
බත්තරමුල්ල
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථන 1991,+94-11-2882112/13
ෆැක්ස්
ඊ-මේල් secretary@environmentmin.gov.lk
වෙබ් අඩවිය www.environmentmin.gov.lk

කැබිනට් අමාත්‍ය නාමාවලිය

 

අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා
ආරක්ෂක අමාත්‍ය
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍ය
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා
ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු, නිපුණතා සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය
ජෝන් අමරතුංග මහතා
සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවි සහ ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු
ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා
බුද්ධ ශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍ය
මංගල සමරවීර මහතා
මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
රාජ්‍ය ව්‍යාපාර, කන්ද උඩරට උරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන
රවුෆ් හකීම් මහතා
නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
තිලක් මාරපන මහතා
විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය
රාජිත සේනාරත්න මහතා
සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය
රවී කරුණානායක මහතා
විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය
වජිර අබේවර්ධන මහතා
අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය
රිෂාඞ් බදුර්දීන් මහතා
කර්මාන්ත හා වාණිජ්‍ය කටයුතු දිගුකාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම් සහ සමුපකාර සංවර්ධන අමාත්‍ය
පාඨලී චම්පික රණවක මහතා
මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය
නවීන් දිසානායක මහතා
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය
පී. හැරිසන් මහතා
කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය
කබීර් හෂීම් මහතා
මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය
දිරංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා
රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා
නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය
අර්ජුන රණතුංග මහතා
ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය
පලනි දිගම්බරන් මහතා
කදුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය
චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මහත්මිය
කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍ය
තලතා අතුකෝරල මහත්මිය
අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
අධ්‍යාපන අමාත්‍
අබ්දුල් හලීම් මොහොමඞ් හසීම් මහතා
තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
සාගල රත්නායක මහතා
වරාය හා නාවික කටයුතු සහ දක්ෂීණ සංවර්ධන අමාත්‍ය
හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා
විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්, විදේශ රැකියා සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය
මනෝ ගනේෂන් මහතා
ජාතික ඒකාබද්ධතා, රාජ්‍ය භාෂා, සමාජ ප්‍රගති සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය
දයා ගමගේ මහතා
කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීම්
අමාත්‍ය
මලික් සමරවික්‍රම මහතා
සංවර්ධන උපාය මාර්ග, ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ සහ විද්‍යා
තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය