04

පළාත් තුනක් සඳහා පත්කළ ආණ්ඩුකාරවරු තිදෙනෙක් අද(05) පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගරු මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

ඒ අනුව, රජිත කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා මධ්‍යම ූපළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් ද, මෛත‍්‍රී ගුණරත්න මහතා ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් ද, හේමාල් ගුණසේකර මහතා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් ද දිව්රුම් දෙනු ලැබීය.

ජනාධිපති නිල නිවසේදී එම දිවුරුම් දීම සිදුවිය.

01

02

03

 

© 2017 - ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති කාර්යාලය