04

උතුර, සබරගමුව සහ ඌව පළාත් සඳහා පත් කෙරුණු නව ආණ්ඩුකාරවරු අද (07) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගරු මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

මේ අනුව
උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ආචාර්ය සූරේන් රාඝවන් මහතා ද,
සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ආචාර්ය ධම්ම දිසානායක මහතා ද,
ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා ද,
ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

01

02

03

 

© 2017 - ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති කාර්යාලය