03

හමුදාවේ මාණ්ඩලික නිලධාරියෙකු ලෙස ඉන්දියාවේ පුහුණුව ලබන අවස්ථාවේ එකම කඳවුරේ පුහුණුව ලැබූ මිතුරන් දෙදෙනෙකු  දේශපාලන මිතුරන් ලෙස අද යළි හමු වුණා. ඒ දේශපාලන තොරතුරු පිළිබඳව කතා කිරීමට නම් නොවේ.
එක් අයෙකු අද ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා. අනිත් කෙනා ඉන්දියාවේ රාජ්‍ය ප්‍රවාහන සහ මහා මාර්ග අමාත්‍ය ආචාර්ය ජෙනරල් වී.කේ. සිං (VK Singh) මැතිතුමා.
මේ හමුවට ඔවුන් දෙදෙනා සමඟ පුහුණුව ලැබූ අද විශ්‍රාමව සිටින තවත් හමුදා නිලධාරින් 15 දෙනෙකු පමණ එක්ව සිටියා. එය බොහෝ සුහදශීලී අතීතය ස්මර්ණය කරන පිළිසඳරක් බවට පත් වුණා.
මේ අතරින් බොහෝ දෙනෙක් ඉන්දිය සාම සාධක හමුදාවේ නිලධාරින් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ සේවය නිරතව සිටි අය. ඒ අතීතයත් අමතක නොවන සිදුවීම් මේ කතා බහට ඇතුළත් වුණා.

ඔවුන් වෙන් වෙලා ගියේ පරණ අතීතය විසින් නැවත එක් කළ අලූත් මිතුරන් පිරිසක් ලෙසින්. මෙහි වැදගත් කාරණය වන්නේ මෙම අතීත මිතුදම තුළින් යළි ගොඩනැගුණේ දෙරටේ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ දැවැන්ත පවුරයි.

1f7ced34-bcdd-4588-b80d-8bbadd9be621

7b20856c-3fc5-44ad-83bf-00b36e749df9

52ed66fb-cbab-49f0-bbcb-dd5d1f4cee77

9514f837-37be-4b8d-a338-5c2bccfe5411

 

© 2017 - ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති කාර්යාලය