3

මධ්‍යම පළාතේ මාතෘ සෞඛ්‍ය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණෙන්, මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාල සංවිධානය කළ ගැබිණි මව්වරුන් සදහා පෝෂණ මලූ හා වියළි සලාක බෙදාදීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් අද (16) පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගරු මෛත‍