02(1)

පසුගියදා ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් පත්කරන ලද ජනාධිපති නීතිඥවරුන් සහ ජනාධිපතිතුමා අතර හමුවක් ඊයේ (26) පස්වරුවේ ජනාධිපති මන්දිරයේදී පැවැත්විණි.

නීති ක්ෂේත්‍රයේ දැනුම සහ අත්දැකීම් වලින් රටට වඩා ඉහළ සේවාවක් ලබාගැනීම අවශ්‍ය බව එහිදී සදහන් කළ ජනාධිපතිතුමා සිය වෘත්තීමය කටයුතු ස්වාධීනව සිදුකරගෙන යාම වෙනුවෙන් තම ආශිර්වාදය පළකරන බව ද සදහන් කළේය.

ජනාධිපති නීතිඥවරුන් ලෙස දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව සම්ප්‍රදායානුකූලව ජනාධිපතිතුමා සහ ජනාධිපති නීතිඥවරුන් අතර මෙම සුහද හමුව සිදුවිය.
මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ද එක්විය.

01(3)

 

© 2017 - ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති කාර්යාලය