02

ජනාධිපතිතුමා විසින් අද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සියලූ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් කැදවා පැවැත් වූ විශේෂ සාකච්ඡාෙවිදි මෙම ජාතික වැඩපිළිවෙල පිළිබද සාකච්ඡා කරන ලදි.

මෙහිදී ජාතික ආර්ථීකය ශක්තිමත් කිරිම උදෙසා දේශිය ආහාර නිෂ්පාදනයට වඩාත් ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීම සදහා වන නව වැඩසටහනක් හඳුන්වාදීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කෙරිණි.

ඒ අනුව එළැඹි තීරණය අනුව ඉදිරි සතිය තුළ දී දැනට පිටරටින් ආනයනය කෙරෙන ආහාර ද්‍රව්‍යයන් ප්‍රමාණයන් සහ ඒ සදහා දැනට වැයකෙරෙන මුදල් ප්‍රමාණයන් ඉදිරිපත් කිරිමට එම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට ජනාධිපතිතුමන් විසින්  උපදෙස් දෙන ලදි.

ඉදිරි මාස් කන්නයේදි ආහාර වැඩසටහන් ආරම්භ කෙරෙන අතර බීජ පැළ වර්ග සහ අදාළ කරුණු පිළිබදව ප්‍රචාරාත්මක වැඩසටහන් මගින් ගොවිජනතාව දැනුවත් කිරිම ආදී කටයුතු විධ්මත්ව සිදුකළ යුතු ආකාරයද සාකච්ඡා කරන ලදි.

එමෙන්ම මත් ද්‍රව්‍ය මර්දනය සදහා වන ඒකාබද්ධ ජාතික වැඩසටහන පිළිබදවද සාකච්ඡාවට බදුන් විය.

ජාතික ව්‍යසනයක්ව පවතින මත්ද්‍රව්‍ය රටින් තුරන් කිරීම සදහා සියලූ අංශ ඒකාබද්ධව පුලූල් ජාතික වැඩසටහනක්  ක්‍රියාත්මක කිරිමද මත්ද්‍රව්‍ය පාලනය වැළැක්වීම සහ මර්දනය සම්බන්ධයෙන් දැඩි නීති රීති ශක්තිමත්ව ක්‍රියාත්මක කිරිමටද සාකච්ඡා කරනු ලැබීය.

ජනාධිපතිතුමා සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් අතර පැවති මෙම හමුවේදි ස්වාභාවික සම්පත් රැකගැනීම සදහා වූ පරිසර සංරක්ෂණ ජාතික වැඩසටහන පිළිබදවද අවධානය යොමු කෙරුණු අතර සියළු අංශ සම්බන්ධිකරණය කර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය හරහා පරිසර සංරක්ෂණය සදහා පුළුල් ජාතික වැඩසටහනක් ඇරඹීමට කටයුතු යොදන ලෙසද ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

මේ වනවිට කැළිකසල සංරක්ෂණ වැඩසටහන් ආරම්භ කර ඇතත් ඒවා ක්‍රියාත්මක නොවන අවස්ථා ඇති බැවින් ස්චාභාවික සම්පත් ආරක්ෂා කරගැනීමේ වගකීම් ජනතාවට අවධාරණය වනසේ ජාතික වැඩසටහන සකස් කිරීමට අවශ්‍ය කරුණු පිළිබදව සාකච්ඡා කළේය.

ඒ අනුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ සෘජු මැදිහත්වීම හා උපදෙස් මත ජාතික ආහාර නිෂ්පාදනය,මත්ද්‍රව්‍ය  මර්ධනය,ස්වභාවික සම්පත් රැකීම සහ පරිසර සංරක්ෂණය පිළිබද ජාතික වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කිරීමට සියළු අමාත්‍යාංශ වල සහයෝගය හා සම්බන්ධීකරණය මත එකගතාවයකට පත්වූහ.

මෙම අවස්ථාවට ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. අබේකෝන්, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ඊ.එම්.එස්.බී. ඒකනායක යන මහත්වරුන් ඇතුළු සියලූ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු සහභාගී වූහ.
01

 

© 2017 - ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති කාර්යාලය