01 (1)
අවිස්සාවේල්ල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආසන සංවිධායක ලෙස ප්‍රසන්න සෝලංගආරච්චි මහතා පත්කර තිබේ.
 
ඒ මහතා අද (21) ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති, ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත්තේය.
 
ප්‍රසන්න සෝලාංගආරච්චි මහතා කොටිකාවත්ත මුල්ලේරියාව ප්‍රාදේශිය සභාවේ   සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළේය.
 
මේ අතර මාතලේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවිධායකවරයා ලෙස අසිත ඉදුනිල් වෑගොඩපොල මහතා සහ වාරියපොල ආසන සංවිධායක ලෙස ආනන්ද ප්‍රේමතිලක ජයලත් මහතා  ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කර තිඛෙන අතර ඒ මහත්වරුන්ද අද ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් සිය පත්වීම් ලිපි ලබා ගත්හ.
03 (2) 02 (3)

 

© 2017 - ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති කාර්යාලය