சமீபத்திய செய்திகள்

அனைத்தையும் பார்வையிட ››

02

அரிசி மற்றும் ஏனைய பயிர்களுடன் தொடர்புடைய தொழிநுட்பம் மற்றும் விவசாயத்துறையில் நெருங்கிய கூட்டுறவை ஏற்படுத்துவதற்கு இலங்கை ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால…

Presidential Media Unit Default Banner

ஜப்பானில் நடைபெறும் ஜீ 7 மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக ஜப்பானுக்கு பயணமான ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களை இன்று…

01

ஜப்பானில் நடைபெறும் G7 நாடுகளின் அரச தலைவர்கள் மாநாட்டுடன் இணைந்ததாக நடைபெறும் மாநாட்டில் பங்குபற்றுவதற்காக ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன…

01

அண்மையில் ஏற்பட்ட அனர்த்த நிலைமைகளின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள், மற்றும் பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பு, நலனோம்புகை தொடர்பில் விசேட கவனம் செலுத்துமாறு…

02

புதிய எண்ணங்கள் மற்றும் உத்திகளின் ஊடாக கட்டமைப்பு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்கு சகல அரச நிறுவனங்களும் தமக்கிடையில் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட வேண்டுமென்று…

ms1

Video on Demand

View all on YouTube ››

President’s Speech – 30th Anniversary of Road Development Authority

President Maithripala Sirisena Speech – he special Presidential Task Force

President Maithripala Sirisena Special Speech – people affected by inclement weather- 2016/05/19