6

ஐந்து மாகாணங்களுக்கான புதிய ஆளுநர்கள் இன்று (04) பிற்பகல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களின் முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்தனர்.

 

அவர்களது பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு

 

  1. மேல் மாகாணம் – அசாத் சாலி அவர்கள்
  2. மத்திய மாகாணம் – சத்தேந்திர மைத்ரி குணரத்ன அவர்கள்
  3. வடமத்திய மாகாணம் – சரத் ஏக்கநாயக்க அவர்கள்
  4. வடமேல் மாகாணம்                 – பேசல ஜயரத்ன பண்டார அவர்கள்
  5. கிழக்கு மாகாணம் – எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லா

 

ஜனாதிபதியின் செயலாளர் உதய ஆர். செனவிரத்னவும் இந்நிகழ்வில் பங்குபற்றினார்.

 
1

2

3

4

5

 

© 2017 - இலங்கை ஜனாதிபதி அலுவலகம்