01

இலங்கைக்கு நியமனம் பெற்று வந்துள்ள புதிய தூதர் ஒருவரும் நான்கு உயர் ஸ்தானிகர்களும் இன்று (07) பிற்பகல் சனாதிபதி அலுவலகத்தில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களிடம் தமது நியமனக் கடிதங்களை ஒப்படைத்தனர்.

ஜப்பானுக்கு ஒரு தூதுவரும் கென்யா, கானா, சிங்கப்பூர், சீசெல் ஆகிய நாடுகளுக்கு உயர்ஸ்தானிகர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுடைய பெயர் விபரம் வருமாறு.

 

  1. திருமதி. புளோரன்ஸ் இமிஸா – விசேட கென்யா உயர்ஸ்தானிகர்.

(H.E. Mrs. Florence lmisa Weche – High Commissioner  of  Kenya)

 

  1. திரு. சாமுவேல் பென்சின் எலி – கானா உயர்ஸ்தானிகர்

(H.E. Mr.Samuel Panyin Yalley – High Commissioner  of Ghana)

  1. திரு. கென்ச் சுகனுமா – ஜப்பான் தூதுவர்

(H.E. Mr.Kenichi Suganuma – Ambassador of Japan)

  1. திரு. எஸ்.சந்திரதாஸ் – சிங்கப்பூர் உயர்ஸ்தானிகர்

(H.E. Mr.S.Chandra Das – High Commissioner  of  Singapore)

  1. திரு. பிலிப் லே ஹேல் – சீசெல் உயர்ஸ்தானிகர்

(H.E . Mr. Philippe Le Gall – High Commissioner  of  Seychelles)

நியமனக் கடிதங்களை ஒப்படைத்ததன் பின்னர் புதிய ராஜதந்திரிகளுடன் இடம்பெற்ற சந்திப்பின்போது தமது நாடுகளுக்கும் இலங்கைக்குமிடையில் இருக்கின்ற வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு தொடர்புகளை மேலும் விரிவூபடுத்திக்கொள்வதற்கு புதிதாக நியமனம் பெற்று வந்துள்ள அனைத்து தூதர்களும் அர்ப்பணிப்புடன் செயலாற்றுவார்கள் என தாம் நம்புவதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள் தெரிவித்தார்.

அத்துடன் இலங்கையூடன் இருக்கின்ற சுற்றுலா தொடர்புகளை மேம்படுத்திக்கொள்வதற்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவூம் ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார்.

அத்துடன் இலங்கையூடன் இருக்கின்ற சுற்றுலா தொடர்புகளை மேம்படுத்திக்கொள்வதற்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவூம் ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார்.

நான் இலங்கையை அழகான பூங்காவாக காண்கின்றேன். பசுமை மிளிர்கின்ற நமது நாடு உல்லாசப் பயணிகளின் சுவர்க்கமாக இருக்கிறது என ஜனாதிபதி வெளிநாட்டு தூதர்களுக்கு தெரிவித்ததோடு, அந்நாடுகளுடனான சுற்றுலாத்துறையின் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம் பற்றியூம் தெளிவூபடுத்தினார்.
06 05 04 02 03

 

 

© 2017 - இலங்கை ஜனாதிபதி அலுவலகம்